Dobrovoljno vatrogasno društvo Pula

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Dobrovoljno vatrogasno društvo Pula, dobrovoljna je, stručna, humanitarna i nestranačka udruga dobrovoljnih vatrogasaca od interesa za Republiku Hrvatsku u djelatnosti zaštite od požara. Članovi društva su fizičke i pravne osobe koje rade na unapređenju vatrogastva i zaštite od požara te obavljaju i druge poslove kojima se podupire ova djelatnost.

Društvo djeluje na području Područne vatrogasne zajednice Pula i Županije Istarske. Radi promicanja interesa zaštite od požara i vatrogastva te ostvarivanja svojih ciljeva, Društvo surađuje s drugim pravnim i fizičkim osobama u zemlji i inozemstvu.

Ciljevi i djelatnosti Društva jesu:

 • organiziranje i provođenje preventivnih mjera zaštite od požara;
 • gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom, eksplozijom, tehničkim nezgodama, prirodnim i tehničko-tehnološkim nesrećama, pružanje pomoći u civilizacijskim i prirodnim nesrećama i katastrofama te terorističkim i ratnim djelovanjima;
 • razvijanje i unapređivanje stručnog rada Društva, sukladno tehničko-tehnološkim postignućima i razvoju zaštite ljudi i okoliša u zemlji i inozemstvu;
 • postizanje više razine zaštite ljudi i imovine  od požara te prirodnih nepogoda i civilizacijskih katastrofa;
 • ostvarivanje primarne uloge vatrogastva u ukupnom sustavu zaštite i spašavanja;
 • skrb o pomlađivanju Društva;
 • promicanje digniteta vatrogasne struke.  

Danas Dobrovoljno vatrogasno društvo Pula okuplja 90 registriranih članova, od kojih 55 izvršujućih, a ostali dio članstva su članovi je bez ispita, podupirajući članovi, vatrogasna mladež i djeca.

Školovana struktura članstva sastoji se od:

 • 2 viša vatrogasna časnika I. klase;
 • 3 časnika I. klase;
 • 10 časnika;
 • 11 dočasnika I. klase;
 • 3 dočasnika;
 • 5 vatrogasaca I. klase;
 • 26 vatrogasaca.
   

Dodatne specijalnosti i osposobljenosti:

 • 4 voditelja intervencija;
 • 14 KV vozača;
 • 5 sudaca;
 • 5 ronioca.


Društvo danas raspolaže s 6 vozila, 4 vatrogasna vozila kompletno opremljena za gašenje požara i 2 koja služe za prijevoz vatrogasaca i opreme. Društvo je opremljeno i ostalom vatrogasnom opremom, od osnovne vatrogasne opreme do skupne, osobne i specijalističke opreme.

Dobrovoljno vatrogasno društvo Pula organizirano je i osposobljeno za obavljanje vatrogasne djelatnosti u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, gašenje požara i spašavanju ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama (ispumpavanja vode poplavljenih objekata, piljenja i micanja s prometnica u nevremenu srušenih stabala) te obavljanje i drugih poslova u ekološkim i inim nesrećama. Sve poslove, kako preventivne tako i operativne članovi društva odrađuju profesionalno, kvalitetno i pedantno. Od preventivnih poslova u ljetnim mjesecima, temeljem planova izrađenih na temelju Programa aktivnosti vlade RH u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku, vršimo ophodnje, osmatranja i dojave te vršimo pružanje usluga vatrogasno-preventivnih osiguranja svih manifestacija i zbivanja u gradu Puli.

Vatrogasni portal

 • 14. MEMORIJAL MARKO PILJEK - PAVLOVEC

  23. Jul 2024 | 10:10

  14. MEMORIJAL MARKO PILJEK - PAVLOVEC Dobrovoljno vatrogasno društvo Pavlovec organizira vatrogasno natjecanje ''14. MEMORIJAL MARKO PILJEK'' u subotu 31.08.2024. godi. od 10,00 sati.

 • 12. KUP DVD-a Petrovina

  22. Jul 2024 | 11:30

  12. KUP DVD-a Petrovina DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO PETROVINA Poziva Vas na vatrogasno natjecanje 12. KUP DVD-a Petrovina u nedjelju, 25. kolovoza 2024. godine na[…]

 • 9. KUP SV. ANA B. GREDA

  9. Jul 2024 | 11:37

  9. KUP SV. ANA B. GREDA DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO BREŠKA GREDA organizira na dane Svete Ane 9. Kup Sv. ANA u subotu 20.srpnja 2024.godine, od 17:00[…]